Aidvice on kehittämämme sana englannin kielen sanoista AID ja ADVICE. Keksimme sen kuvaamaan kolmatta ulottuvuutta palveluvalikoimassamme. On mahdollista auttaa, neuvoa ja tukea vain silloin kun apu hyväksytään ja siedetään.  Yli 30 vuoden menestys palvelusektorilla, paljon kokemusta ja tietotaitoa on yhdistynyt toiminnassamme. Jaamme mielellämme molempia, auttaaksemme sinut parempaan tilanteeseen välittömästi. Alustavassa tapaamisessa, joka on täysin luottamuksellinen, käymme läpi nykyisen tilanteesi yhdessä. Sitten selvitämme, millaiseksi haluaisit tilanteen muuttuvan ja kuinka nopeasti haluat muutoksen tapahtuvan. Seuraava kuva auttaa ymmärtämään mitä voit odottaa palveluiltamme. Voit aina valita 2 asiaa tapahtuvaksi!

Viimeisen 30 vuoden aikana useat yritykset ovat ottaneet yhteyttä meihin, kun on jo ollut liian myöhäistä. Valitettavasti monet yritykset odottavat liian pitkään ennen kuin ostavat ulkopuolisia palveluita. Tällöin tavoitetilaan takaisin pääseminen olemassa olevilla resursseilla on melkeinpä mahdotonta, jopa meidän kaltaisillemme taikureille.

Miksi taikureita – miksi olemassa olevilla resursseilla?

Näemme itsemme taikureina, koska ensimmäisessä tapaamisessamme (kuvaus alempana) me kysymme sinulta kolmea toivetta. Tähän asti olemme pystyneet toteuttamaan vähintään 2 toiveista. Välillä vain ulkopuolisen yrityksen mukaan tuleminen mahdollistaa tarvittavien toimintojen käynnistymisen, koska prosessissa käytetään yritykselle ulkopuolisia henkilöitä. Sääntönä on, että saamme käyttöömme luottamuksellista tietoa, jota kukaan muu ei saisi ikinä tietoonsa. Tämä tieto helpottaa tavoitteiden saavuttamista.

Olemassa oleville resursseille tulee tehdä selväksi, että me emme ole henkilökunnan määrän optimoijia emmekä ole auttamassa yritystä vähentämään henkilökuntaa.

Kehittämällämme AKM® metodilla haluamme varmistaa, että sinä yrittäjänä saavutat parhaan mahdollisen tuloksen olemassa olevilla resursseilla (henkilökunta, materiaalit, rahoitus).

Ensin teemme työtä ihmisten kanssa, autamme ja neuvomme heitä. Sen jälkeen otamme vastuullemme askeleet, jotka sinun tulee yrittäjänä toteuttaa kollegoillesi, tiimeillesi ja työntekijöillesi, jotta he voivat:

 • Tulla tyytyväisinä töihin
 • Tulla toimeen keskenään hyvässä ilmapiirissä
 • Kommunikoivat oikein
 • Sairastavat vähemmän
 • Saavat mahdollisuuden kehittää henkilökohtaisia vahvuuksiaan yrityksen hyväksi
 • Käyttää luovuuttaan ottaakseen haltuunsa päivittäiset haasteet ennen kilpailijoitasi
 • Keskustelevat myös ihmisten kanssa, joista eivät pidä
 • Ymmärtävät johdon asettamat tavoitteet paremmin ja toteuttavat niitä helpommin
 • Ovat työssään tehokkaampia, tekevät oikeita asioita oikeilla tavoilla
 • Osaavat ajatella myös ”laatikon ulkopuolella”
 • Lopettavat yksintyöskentelyn ja keskittyvät siihen, mitä yhteisiä tavoitteita yrityksen työntekijöillä on
 • Voivat nauttia ja pitää hauskaa töissä jälleen
 • jne.

Luonnollisesti tämä tieto löytyy jokaisesta koulutusmateriaalistakin, mutta kukaan ei toteuta sitä käytännössä – siksi onkin yrityksen parhaaksi käyttää palveluitamme niin kauan, kunnes yritys voi taas (taloudellisesti) hyvin. Sen jälkeen suoriutumispaineet ovat täysin erilaiset, samoin on pelko jonkin menettämisestä täysin toisenlainen. Keskustelujemme aiheet koskevat useimmiten jonkin uuden tekemistä. Jotta voimme ottaa käyttöön uusia ideoita, täytyy aivomme kuitenkin virittää oikeilla metodeilla (koskee aikuisia). Käytämme tähän uusinta tietoa aivotutkimuksista. Tietoisuutta, jonka käyttäminen ei maksa mitään, mutta mahdollistaa ihmiselle tekemisen, joka ei aiemmin olisi tullut kyseeseenkään. Ja tämä siis vain saavuttamalla uusia sfäärejä ihmisen aivojen kapasiteetille. Me tiedämme, kuinka saamme lisää kapasiteettia vapautettua aivoissa! Tulokset ovat mitattavissa, näkyvissä ja antavat arvokkaan panoksen yrityksesi olemassaoloon pitkällä aikajänteellä. Kaikki tämä vain käyttämällä olemassa olevia resursseja!

Jos etsit luotettavaa kumppania, joka toteuttaa ylempänä kerrotut toiminnat realistisessa, yhdessä sopimassamme ajassa, varaa alustava tapaaminen tästä tutustumista varten.